POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30, 23 000 Zadar, tel.: +385 23 345 111
zadarska uprava > O nama > Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslova


Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanja matičnog broja građana, izdavanja uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja.

Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja.

Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i streljiva.

Nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave.

U sastavu Službe nalazi se  

Pisarnica

Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj; pronađene predmete i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji).
Nakon saznanja o pronalasku, odnosno nakon primljenog poziva, građanin pronađene predmete može preuzeti osobno ili uz valjanu punomoć, uz predočenje identifikacijske isprave i 20 kuna upravnih pristojbi.

Adresa: Put Murvice 9, Zadar 
 

Uredovno radno vrijeme za stranke : svaki radni dan od 07,30 – 11,00 i 12,00 – 14,00 h, utorkom od 08,00-12,00 i od 13,00-16,00.
 
 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
 

023/345 140; 345 152

        

Radom Službe upravlja voditelj/ca.